Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

Brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2017/2018

Goede vrijdag/ 2e Paasdag
30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart
10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018

Schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober (2018)
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari (2019)
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart (2019)
Meivakantie
22 april t/m 3 mei (2019)
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

Benoemingen voorzitter College van Bestuur en voorzitter Transitie Raad van Toezicht

Terneuzen/Hulst/Sluis, 7 februari 2018

Dirck Van Bennekom is benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de vier scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, zijnde De Rede, Het Zwin College, SKVOH (Reynaertcollege en Praktijkschool Hulst) en het Zeldenrust-Steelantcollege.
Hij gaat leiding geven aan het bestuursteam, dat verder bestaat uit de bestuurders van de scholen: Piet de Witte, Steven Van Nispen en Frank Neefs.

Rietje van Dam is benoemd tot voorzitter van de Transitie Raad van Toezicht, de commissie die toezicht houdt op het transitieproces. Beide benoemingen zijn het gevolg van de voorgenomen fusie van de vier besturen voor voortgezet onderwijs die eind vorig jaar is aangekondigd.

Lees hier het volledige persbericht.


Havo 5 in debat in Belfort Sluis

Voor de zesde keer debatteerden de leerlingen van havo 5 in het Belfort in Sluis met als doel om jongeren kennis te laten maken met hoe de (lokale) politiek werkt, hen in contact te brengen met gemeenteraadsleden en begrippen uit de les maatschappijleer in de praktijk te brengen . Daarnaast geeft de scholierengemeenteraad hen de mogelijkheid om zich uit te laten spreken over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Uiteindelijk werd in twee verschillende debatten eenzelfde voorstel door een meerderheid van de leerlingen aangenomen, waarin een budget van € 10.000 moet worden ingezet voor het realiseren van onderwijs voor jonge statushouders op het Zwin College en werk gemaakt van het creëren van sportvoorzieningen voor deze groep. Hiermee kan de vergrijzing in de streek ook worden tegengegaan.

Deze activiteit is onderdeel van het plan van aanpak jeugdparticipatie van de gemeente Sluis.


Enthousiaste reacties op druk bezochte
Open Dag/Avond

Donderdag 25 januari was de jaarlijkse Open Dag van het Zwin College. Overdag zijn groep 8- leerlingen onder begeleiding van hun juf of meester op school geweest. Ze kregen kennismakingslessen in verschillende vakken. Tijdens de pauze hebben leerlingen van onze school, die deelnemen aan de Bonte Avond, optredens verzorgd.

's Avonds kwamen de leerlingen uit groep 8 nog eens met hun familie naar onze school. Aan de hand van ons vernieuwde programmaboekje konden zij hun ouders rondleiden door de school. In de hele school werden allerlei activiteiten, demonstraties en lessen gegeven. Zo werd een indruk gevormd van wat het Zwin College allemaal te bieden heeft. Voor het eerst liepen 'vraagtekens' door de school om de bezoekers de weg te wijzen binnen onze school.

We danken alle leerlingen uit groep 8 (en hun familie) voor hun komst en zeker ook speciale dank aan alle leerlingen en medewerkers die geholpen hebben tijdens de Open Dag/Avond. Foto's zijn te vinden op de facebookpagina van het Zwin College.


Leerlingen havo en vwo 3 brengen bezoek aan Scholierenmanifestatie HZ

In het kader van de voorlichting m.b.t. de profielkeuze van de leerlingen van havo 3 en vwo 3, werd op dinsdag 23 januari jl. een bezoek gebracht aan de Scholierenmanifestatie op de HZ in Vlissingen. Tijdens deze excursie bezochten de leerlingen diverse workshops in de sectoren Techniek, Onderwijs, Zorg en Economie. Hierdoor kregen de leerlingen informatie en beelden mee van vervolgopleidingen en daardoor wordt de profielkeuze een stuk duidelijker.