Vacatures

De VO scholen in Zeeuws-Vlaanderen hebben het voornemen om per 1 augustus 2018 te fuseren tot 1 bestuur. Daarnaast fuseren per dezelfde datum de twee VO scholen in Terneuzen (Zeldenrust-Steelantcollege en De Rede) tot één nieuwe school. Het onderwijs wordt in schooljaar 2018/2019 op beide locaties gecontinueerd voor alle niveaus en jaarlagen.

Voor de locatie in Terneuzen zijn voor schooljaar 2018/2019 de volgende vacatures:

Docent Engels 2e graads (1,0 fte / 25 lesuren per week)
Docent Nederlands 2e graads (0,4-0,48 fte / 10-12 lesuren per week)
Docent Duits 2e graads (0,4-0,48 fte / 10-12 lesuren per week)
Docent Wiskunde 1e graads (0,8-1,0 fte / 20-25 lesuren per week)
Docent Frans 2e graads (0,48 fte / 12 lesuren per week) Locatie Terneuzen of Hulst
Docent Frans 2e graads (0,8 fte / 20 lesuren per week) vervanging wegens zwangerschap tot en met 1 januari 2019
Docent Scheikunde 2e graads (0,64 fte / 16 lesuren per week) vervanging wegens zwangerschap tot en met 1 januari 2019
Docent Biologie 2e graads (0,48 fte / 12 lesuren per week) Locatie Terneuzen of Hulst

Voor de locatie in Hulst zijn voor schooljaar 2018/2019 de volgende vacatures:

Docent Frans 2e graads (0,48 fte / 12 lesuren per week) Locatie Terneuzen of Hulst
Docent Biologie 2e graads (0,48 fte / 12 lesuren per week) Locatie Terneuzen of Hulst
Docent Duits 2e graads (0,4 fte / 10 lesuren per week)
Docent Wiskunde 2e graads (1,0 fte / 25 lesuren per week)

De docentenfuncties worden gehonoreerd in schaal LB (minimaal € 2601,- tot maximaal € 3978,- bij een fulltime dienstverband). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring.

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie met CV uiterlijk 7 mei 2018 mailen naar mevrouw drs. N.J.G. Coppieters, stafmedewerker P&O: n.coppieters@zsc.nl

Voor inlichtingen over de functie kunt u zich eveneens wenden tot mevrouw Coppieters, telefoon 0115-694029 .

 

 

terug naar index