MaS nieuws

De Maatschappelijke stages zijn bijna allemaal afgerond. Na het afronden van je MaS lever je zo snel mogelijk je beoordelingsformulier in, met je naam-klas-handtekeningen, voor een beoordeling in Magister. Tot en met 31 mei kun je het complete beoordelingsformulier inleveren! Laat het per ELO mail aan rob (mevr Roodbeen) weten als dit niet lukt. Beoordelingsformulier inleveren in het postvak rob of bij de Time-Out. Bij de Time-Out is een nieuwe jongerenwerker Davey van Kerkvoorde i.p.v. Wietse Boone. Met een afgeronde MaS kun je naar de 4e klas

Maatschappelijke stage spreekuur

Tot en met 4 november, elke week op woensdag in de B pauze, 12:40 - 13:10 uur in de Aula. Voor vragen en het inleveren van je MaS-contract kan je bij Wietse en Karin terecht.

Maatschappelijke stage

Wat is een maatschappelijke stage? Een maatschappelijke stage is een stage waarin leerlingen vrijwilligerswerk gaan doen voor een vereniging of een maatschappelijke organisatie. Je kunt op veel verschillende manieren je steentje bijdragen aan de maatschappij. Leerlingen mogen zelf kiezen welke stage ze willen doen. Via bovenstaande links kunnen leerlingen, ouders en organisaties de benodigde informatie vinden. Wilt uw organisatie meedoen als stageplaats? Neem dan contact op met hroodbeen@zwincollege.nl

De stage in het kort:

- Tijdens de maatschappelijke stage doet de leerling vrijwilligerswerk. Het is dus géén beroepsstage
- Door de stage vergroot de leerling zijn/haar maatschappelijke betrokkenheid
- Alle leerlingen uit het derde leerjaar moeten stage lopen
- De stage duurt in totaal 24 uur: voor bereiding en het schrijven van een verslag horen hier ook bij
- De stage vindt plaats buiten de schooltijd om. In sommige gevallen kun je vrij krijgen voor een project
- Leerlingen doen de stage in groepjes van 2 of 3 leerlingenMeer informatie over de maatschappelijke stage vind je op onderstaande links:

www.maatschappelijkestage.nl
www.ikbengeweldig.nl