Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

Brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2017/2018

Herfstvakantie
23 t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie
25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari 2018
Goede vrijdag/ 2e Paasdag
30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart
10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018

Schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober (2018)
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari (2019)
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart (2019)
Meivakantie
22 april t/m 3 mei (2019)
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

Verkort lesrooster op dinsdag

Vanaf 31 oktober zal elke dinsdag een verkort lesrooster worden gevolgd, de lessen duren dan 40 i.p.v. 50 minuten. Leerlingen zijn op dinsdag dus eerder dan gebruikelijk klaar met de lessen. Op deze manier ontstaat er extra tijd voor vergaderingen en bijeenkomsten in het kader van de onderwijsontwikkelingen in de regio, zonder dat er daadwerkelijk lessen uitvallen.


Enquête voortgezet onderwijs Zeeuws Vlaanderen

Ouders benadrukken belang van thuisnabij en breed aanbod

Uit de enquête, die gehouden is door de Taskforce Voorgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen, blijkt het grote belang dat Zeeuws-Vlaamse ouders hechten aan een breed en thuisnabij aanbod van voortgezet onderwijs. Samenwerking en fusie tussen de scholen voor voortgezet onderwijs is voor de meeste ouders acceptabel. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat een fusie bijdraagt aan het behoud van een breed aanbod van voortgezet onderwijs in de regio.

Verplaatsing van het voortgezet onderwijs of delen daarvan uit Hulst of Oostburg naar Terneuzen is voor het merendeel van de ouders uit Hulst en Oostburg niet acceptabel. Ook wordt dit door veel ouders gezien als een aantasting van de leefbaarheid van de eigen gemeente. In geval van verplaatsing van voortgezet onderwijs uit Hulst en Oostburg naar Terneuzen overweegt 45 procent van de ouders serieus om te kiezen voor een Belgische school voor voortgezet onderwijs.

De Taskforce Voorgezet Onderwijs heeft begin september een enquête gestuurd naar alle ouders en verzorgers van leerlingen en toekomstige leerlingen in Zeeuws- Vlaanderen. Zij werden in deze enquête gevraagd naar hun mening en ideeën over de toekomst van het voorgezet onderwijs. Uit de enquête kwam verder naar voren dat ouders met kinderen op een school voor voortgezet onderwijs in Nederland de schoolkeuze vooral bepalen op basis van de kwaliteit van de school (89%), het onderwijsaanbod van de school (85%) en de bereikbaarheid van de school (82%). Andere belangrijke bevindingen zijn dat een reistijd van maximaal 1 uur voor de meeste ouders aanvaardbaar is. Bijna de helft van de ouders vindt reiskosten voor hun kinderen in het voortgezet onderwijs niet acceptabel. De Taskforce neemt de mening van deze belangrijke groep mee in het ontwerp voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. In totaal hebben 1.994 ouders hun mening gegeven en vertegenwoordigen zij meer dan 3.626 scholieren.
Voorzitter René Smit van de Taskforce is verheugd dat de ouders massaal de enquête hebben ingevuld en daarmee hun mening hebben kunnen geven over de toekomst van het voorgezet onderwijs. “Hun mening doet er heel erg toe. De enquête onderstreept het grote belang voor ouders van breed en thuisnabij voortgezet onderwijs. Positief hierbij is dat ouders laten merken dat zij begrip kunnen opbrengen voor organisatorische veranderingen wanneer deze bijdragen aan het behoud van een breed onderwijsaanbod.“

Op maandag 30 oktober presenteert de Taskforce zijn ontwerp voor toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is dan een breed gedragen plan dat ervoor zorgt dat goed voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen behouden blijft.

Klik hier voor een complete rapportage van de enquête


Succesvolle BeroepenSpeedDate voor havo 4 en vwo 4 op Zeldenrust Steelant College in Terneuzen

Accountant, politieagent, chemicus of psycholoog? Bijna vijftig beroepen waren donderdagavond 12 oktober vertegenwoordigd op de BeroepenSpeedDate in het Zeldenrust Steelant College te Terneuzen. Zo'n vierhonderd leerlingen uit heel Zeeuws-Vlaanderen bezochten deze speeddate in Terneuzen, een initiatief van de Zeeuws-Vlaamse decanen en de Rotary Terneuzen. De avond is bedoeld om de leerlingen te helpen bij het oriënteren op hun vervolgopleiding. Tegelijkertijd zien de leerlingen dat er in Zeeuws-Vlaanderen voldoende interessante en gekwalificeerde beroepen zijn om straks na de studie voor terug te komen. De BeroepenSpeedDate krijgt voor de leerlingen van havo 4 en vwo 4 een vervolg met de Studie- en BeroepenVoorlichtingsMiddag op de HZ in Vlissingen op vrijdag 17 november a.s.Uitstekende voorbereiding op eindexamen aardrijkskunde op Neeltje Jans

Regen en wind moest worden getrotseerd, maar mocht de pret niet drukken voor de aardrijkskunde-leerlingen van havo 5 en vwo 5 en 6. Tijdens een bezoek op dinsdag 10 oktober aan het Wereld Water College op Neeltje Jans ontdekten de leerlingen de veelzijdigheid van civiele, maritieme en watertechnologische sector. Het Wereld Water College sluit naadloos aan op het onderwerp ‘Wonen in Nederland’, een onderwerp dat een belangrijk deel van het eindexamenprogramma van het vak aardrijkskunde uitmaakt en daarmee een prima voorbereiding. Tijdens het bezoek kregen de leerlingen een uitgebreide rondleiding en uitleg over de stormvloedkering en de strijd tegen het water. Binnenkort wordt door een medewerker van het Waterschap nog een gastles gegeven over dit thema.Bonte Avond 9 en 10 maart 2018

Ook dit jaar is er weer een Bonte Avond! Zoals elk jaar levert dat voor velen veel plezier op, ofwel omdat je deelnemer bent, ofwel omdat je komt kijken. We zijn natuurlijk weer op zoek naar leerlingen die mee willen doen. Speel je een muziekinstrument, zing je graag, speel je graag toneel en sta je graag in de spotlights, dan is dit de kans om dat aan ons te laten zien! Misschien vind je het leuker om samen met iemand op te treden, ook dat kan!
Ook zijn we op zoek naar leerlingen die achter de schermen mee willen werken. Voor Licht en geluid bijvoorbeeld, of Decor en Grime/Visagie. Maar ook voor de Horeca zoeken we vrijwilligers. Kortom als je denkt dat je niet OP het podium hoort, maar erachter, meld je dan ook aan!

Mocht je twijfelen, kijk dan nog even naar dit filmpje, gemaakt door twee oud-deelnemers. Promotiefilm YouTube.

Klik hier voor de BA website en het aanmeldingsformulier.