Groep 8

Beste Groep8-leerling


Als je dit schooljaar in groep 8 zit dan wordt het voor jou en je ouders een belangrijk jaar. Dit jaar moet er immers een keuze gemaakt worden voor het vervolg van je schoolcarrière op de middelbare school.
Op het Zwin College kun je alle opleidingen volgen die er zijn binnen het middelbare onderwijs, namelijk:
• VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
• VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
• VMBO Theoretische leerweg
• HAVO
• ATHENEUM
• GYMNASIUM

Voordat je kunt kiezen, moet je wel eerst weten welke opleiding voor jou geschikt is en wat die opleiding inhoudt. Voor je ouders worden door de basisscholen informatieavonden georganiseerd waar iemand van het Zwin College (Dhr. M. van den Bunder) uitleg komt geven.

Jijzelf kunt kennismaken met het Zwin College tijdens de Open Dag.

Op donderdag 26 januari 2017 vindt deze dag plaats. Alle leerlingen van groep 8 worden voor deze dag uitgenodigd. Samen met je juf of meester ben je dan de hele dag op het Zwin College en volg je al een aantal proeflesjes. ’s Avonds mag je samen met je ouders nog eens komen kijken. De uitnodiging voor deze dag loopt via de basisschool.

it je niet op een van de basisscholen in West Zeeuws Vlaanderen en wil je ook naar deze dag komen, neem dan contact op met de Coördinator PO-VO, Dhr. M. van den Bunder (mvdbunder@zwincollege.nl): je bent van harte welkom!

Vóór 1 maart 2017 krijg je van de basisschool het schooladvies voor de opleiding die het beste bij jou past. Daarna kun je je dus aanmelden voor het Zwin College. De aanmelding moet vóór 1 april binnen zijn. Op basis van het schooladvies word je geplaatst. De klassen worden gemaakt afhankelijk van deze adviezen en het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding. Zo zijn combinatieklassen mogelijk zoals VMBO BK of HAVO/VWO, maar er zijn ook andere opties mogelijk. Vóór definitieve plaatsing wordt dit met ouders besproken .

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor de meeste leerlingen groot. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. De belangrijkste taak is weggelegd voor de mentor. Iedere brugklas heeft een eigen brugklasmentor. Deze mentor/docent begeleidt de brugklasleerlingen intensief. Om de overstap te vergemakkelijken, wordt het volgende georganiseerd:

- open dag in januari/februari
- eerste schooldag staat in teken van kennismaking
- studielessen, waarin leren studeren en sociale ontwikkeling centraal staat
In deze studielessen wordt er aandacht besteed aan de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs, invullen van de agenda, ervaringen uitwisselen enz.

 

DE BRUGKLAS OP HET ZWIN COLLEGE

Door de kleine groep 8 in West Zeeuws-Vlaanderen heeft de indeling van de klassen voor het schooljaar 2015-2016 een kleine wijziging ondergaan.

Naast de HAVO/VWO-klassen zal er volgend schooljaar ook een aparte HAVO-klas zijn. Daarin zitten de leerlingen met een HAVO-advies en een aantal leerlingen met een VMBO-T/HAVO-advies. De leerlingen zijn daarin geplaatst op basis van het schooladvies en de warme overdracht tussen de basisschool en het Zwin College. De leerlingen in deze klas hebben dezelfde lessentabel en dezelfde boeken als de leerlingen in de HAVO/VWO-klassen. Bovendien is doorstromen naar VWO in het tweede leerjaar nog steeds mogelijk vanuit deze klas.

De verdeling van de klassen zal er als volgt uitzien:
• VMBO BASIS/KADER met leerwegondersteuning (LWOO)
• VMBO BASIS/KADER zonder leerwegondersteuning
• VMBO-T/HAVO (2x)
• HAVO
• HAVO/VWO (2x)

Leerlingen met een cito-uitslag van 520 of lager, worden bij de start van het schooljaar op het Zwin College getest.

LESDAG
Een normale lesdag bevat 6, 7 en een enkele keer wellicht 8 lesuren. Deze uren staan vermeld in het rooster. Dit rooster geldt in principe voor het hele jaar. Brugklasleerlingen hebben geen tussenuren in hun rooster staan. Uiteraard komt het wel eens voor dat een docent ziek is of op excursie gaat met een andere klas, dan neemt een invaller het over (behalve bij eerste uren en laatste uren).

 

terug naar index